TELEKOMUNIKACIONI SEKTOR

Kada je riječ o telekomunikacijama osposobljeni smo tehnički i kadrovski za investicione radove i redovno održavanje.

DETALJNIJE...

ELEKTROENERGETSKI SEKTOR

Osim poslova za Crnogorski Telekom, naše preduzeće vrlo uspješno obavlja i
sve vrste poslova iz oblasti i jake struje.

DETALJNIJE...

SISTEMI SLABE STRUJE

Kada je riječ o sistemima slabe struje, posebno smo specijalizovani za sisteme tehničke zaštite.

DETALJNIJE...

Network Communications

Kompanija sa više od 15 godina iskustva u telekomunikacionom i elektroenergetskom sektoru.

Od osnivanja u našoj kompaniji velika pažnja poklanja se inovacijama, tehničko-tehnološkom napretku, kao i konstantnom edukovanju i usavršavanju ljudskih kapaciteta.

Menadžment komapnije se prema ekonomskim paramatrima koji se uzimaju u obzir nalazi na granici malog i srednjeg, pa je u skladu s tim i koncipiran menadžment.  Firmom rukovodi Izvršni direktor kojem asistiraju Tehnički direktor i Inžinjerski savjet. Riječ je o fleksibilnoj i atipičnoj menadžement strukturi prilagodjenom veličini tržišta.

Sve vrijeme rasta i razvoja firme slijedili smo poslovni princip – najbolji kvalitet, po najpovoljnijoj cijeni.

VIZIJE I VRIJEDNOSTI

Vizija menadžmenta podrazumijeva proširenje posla na tržište Evropske Unije, te da kao jaka kompanija (uz angažman kooperanata) može da pruži sve vrste usluga za koje smo specijalizovani.Osnovni ciljevi kompanije su:

– da je konstantno prisutna na domaćem i inostranom tržištu;
– da je kadrovski i tehnički spremna da izvrsi najsloženije poslove u novom investicionom i tehnološkom ciklusu EU;
– da odrzavanje firme nije skupo, odnosno da je kompanija sposobna da izdrži najveće ekonomske izazovei krize na globalnom tržištu.

Djelatnost

Od osnivanja u našoj kompaniji velika pažnja se poklanja inovacijama i tehničko-tehnološkom napretku

Firma je koncepcijski postavljena da se može baviti iskopom i polaganjem svih vrsta kablova, a menadžment struktura i operativa su stručni i fleksibilni da mogu odgovoriti i najsloženijim poslovnim poduhvatima. U tom smislu ostvarena je poslovna saradnja sa velikim kompanijama u oblasti telekomunikacija i distribucije električne energije u zemlji ali i u regionu.

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa: zaposlenima,  poslovnim partnerima i sugrađanima u lokalnoj zajednici u kojoj poslujemo, ali i na opredeljenju da aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva u cjelini.
U tom smislu do sada smo implementirali nekoliko projekata koji su se odnosili na pojedince, ali i na djelove naše lokalne zajednice.

Neki od naših klijenata

Kao rezultat profesionalnog pristupa poslu ostvarena je značajna poslovna saradnjasa sa:
DELATNOST

Telekomunikacioni sektor
Elektroenergetski sektor
Sistemi slabe struje

 

 

USLUGE

Konsalting
Projektovanje i nadzor
Izvođenje i održavanje

KONTAKT

+382 (0)32 663 010

+382 (0)68 007 700

info@network-communication.me

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google